KasiaTrapszo

(Kasia Trapszo)

Semantik

Subjekt

Artikel